Ujian UKM1 2019  
 
Ringkasan Ujian Umur.
#Tahun LahirJumlah
1 2004 29,740
2 2005 32,882
3 2006 33,892
4 2007 63,432
5 2008 57,832
6 2009 46,627
7 2010 32,415
8 2011 15,013
Jumlah rekod#:8
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |