Ujian UKM1 2018  
 
Ringkasan Ujian Umur.
#Tahun LahirJumlah
1 2003 25,926
2 2004 31,791
3 2005 32,267
4 2006 53,531
5 2007 47,590
6 2008 39,791
7 2009 26,178
8 2010 9,720
Jumlah rekod#:8
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |