Ujian UKM1 2019  
 
Ringkasan Ujian Umur.
#Tahun LahirJumlah
1 2004 29,740
2 2005 32,882
3 2006 33,886
4 2007 63,420
5 2008 57,821
6 2009 46,619
7 2010 32,411
8 2011 15,011
Jumlah rekod#:8
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |