Ujian UKM1 2019  
 
Ringkasan Ujian Umur.
#Tahun LahirJumlah
1 2004 7,776
2 2005 8,128
3 2006 8,002
4 2007 20,359
5 2008 18,669
6 2009 13,883
7 2010 8,867
8 2011 3,349
Jumlah rekod#:8
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |