Ujian UKM1 2019  
 
Ringkasan Ujian Umur.
#Tahun LahirJumlah
1 2004 168
2 2005 223
3 2006 116
4 2007 667
5 2008 570
6 2009 344
7 2010 246
8 2011 113
Jumlah rekod#:8
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |