Ujian UKM1 2020  
Ringkasan Ujian Jenis Sekolah.
#Jenis SekolahJumlah
1 SK 165,723
2 SMK 71,637
3 SJK(C) 61,144
4 SM Berasrama Penuh 7,857
5 SJK(T) 4,926
6 SM Agama (SABK) 3,492
7 SMK Agama 2,925
8 SR Agama (SABK) 1,331
9 SM+SR (Model Khas) 512
10 MRSM 337
11 LAIN-LAIN 237
12 SEK. RENDAH SWASTA 224
13 SRK 210
14 SEK. RENDAH AGAMA INTEGRASI 131
15 SR Model Khas Komprehensif K9 117
16 SK (Asli) 109
17 Sekolah Sukan 77
18 SEK. ANTARABANGSA 39
19 SEK. MENENGAH NEGERI 39
20 SK (Khas) 15
21 SEK. RENDAH NEGERI 10
22 Sekolah Seni 02
23 SM Teknik 02
24 SM Khas 01
Jumlah pelajar bagi setiap jenis sekolah yang menduduki Ujian UKM1.
 
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |