Ujian UKM1 2021  
Ringkasan Ujian Jenis Sekolah.
#Jenis SekolahJumlah
1 SK 136,546
2 SMK 47,267
3 SJK(C) 42,508
4 SJK(T) 5,673
5 SM Agama (SABK) 2,964
6 SM Berasrama Penuh 2,063
7 SMK Agama 1,231
8 SR Agama (SABK) 1,221
9 SRK 594
10 SEK. RENDAH SWASTA 369
11 MRSM 337
12 SM+SR (Model Khas) 309
13 SK (Asli) 218
14 SEK. RENDAH AGAMA INTEGRASI 156
15 LAIN-LAIN 138
16 SR Model Khas Komprehensif K9 104
17 SEK. MENENGAH NEGERI 69
18 SEK. RENDAH NEGERI 34
19 SEK. ANTARABANGSA 25
20 Sekolah Sukan 07
21 SK (Khas) 04
22 SM Vokasional 03
23 Sekolah Seni 02
24 SM Teknik 01
Jumlah pelajar bagi setiap jenis sekolah yang menduduki Ujian UKM1.
 
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |