Ujian UKM1 2018  
Ringkasan Ujian Jenis Sekolah.
#Jenis SekolahJumlah
1 SK 128,981
2 SMK 62,879
3 SJK(C) 56,136
4 SM Berasrama Penuh 11,498
5 SM Agama (SABK) 4,465
6 SJK(T) 4,198
7 SMK Agama 3,206
8 SR Agama (SABK) 917
9 SRK 708
10 MRSM 460
11 LAIN-LAIN 390
12 SK (Asli) 186
13 SM+SR (Model Khas) 186
14 SEK. RENDAH SWASTA 162
15 SR Model Khas Komprehensif K9 103
16 SEK. RENDAH AGAMA INTEGRASI 71
17 Sekolah Sukan 57
18 SK (Khas) 46
19 SEK. ANTARABANGSA 30
20 SEK. MENENGAH NEGERI 29
21 SEK. RENDAH NEGERI 07
22 SM Teknik 04
23 Sekolah Seni 02
24 SM Khas 01
Jumlah pelajar bagi setiap jenis sekolah yang menduduki Ujian UKM1.
 
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |