Ujian UKM1 2019  
Ringkasan Ujian Jenis Sekolah.
#Jenis SekolahJumlah
1 SK 159,901
2 SMK 69,619
3 SJK(C) 58,865
4 SM Berasrama Penuh 7,488
5 SJK(T) 4,564
6 SM Agama (SABK) 3,364
7 SMK Agama 2,881
8 SR Agama (SABK) 1,295
9 SM+SR (Model Khas) 508
10 MRSM 298
11 LAIN-LAIN 200
12 SEK. RENDAH SWASTA 184
13 SRK 144
14 SR Model Khas Komprehensif K9 116
15 SEK. RENDAH AGAMA INTEGRASI 112
16 SK (Asli) 99
17 Sekolah Sukan 77
18 SEK. MENENGAH NEGERI 37
19 SEK. ANTARABANGSA 27
20 SK (Khas) 15
21 SEK. RENDAH NEGERI 09
22 Sekolah Seni 02
23 SM Khas 01
24 SM Teknik 01
Jumlah pelajar bagi setiap jenis sekolah yang menduduki Ujian UKM1.
 
 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |